Svatováclavky a FF BAND Františka Fejgla s Tomášem Savkou a Dory Thótovou

02/10/2023
Hudební


Ve čtvrtek 28. září  vystoupil FF BAND s dirigentem Františkem Fejglem

 a sólisty Tomášem Savkou a Dory Thótovou na Svatováclavských slavnostech ve Staré Boleslavi.

Program se vrátil na Mariánské náměstí a užili jsme si krásnou hodinku českých i světových melodií.

Děkujeme všem příznivcům a skvělému publiku


Tomáš Savka pak získal v sobotu 30. 09. svou druhou THÁLII,   

na slavnostním předávání ceny Thálie v Národním divadle v Praze, 


což mu srdečně přejeme, je nám ctí s ním spolupracovat 

a  moc blahopřejeme :-)


Vedení školy