Jarní koncerty pěveckých sborů a smyčcových orchestrů

13/06/2024
Hudební

Vážení rodiče,
prohlédněte si fotografie z koncertů:
Jaro s Kantilénou a Komorním smyčcovým orchestrem
Májový koncert Kantilénky a Přípravného smyčcového orchestru
Těšíme se na další společné akce ve školním roce 2024/2025.
Vedení školy