Hudební obor

Hudbou povíš vše, nezná hranice, časová pásma, jazykové bariéry. Dokáže naladit a  povzbudit. Člověk vnímající hudbu vnímá i život trochu jinak. 

Žáci mají možnost poznávat hudbu mnoha žánrů, získávat pod odborným vedením praktické dovednosti ve zpěvu nebo ve hře na hudební nástroje. Své "umění" mohou uplatnit v mnoha projektech školy. Od společného muzicírování se spolužákem, až po uplatnění ve velkých orchestrech a souborech. Je i nemalá řada těch, kteří si po absolvování naší školy zvolili profesionální hudební dráhu.

Přípravné studium je zaměřeno na rozvíjení hudební představivosti, rytmického cítění a získávání elementárních dovedností, které jsou důležité další umělecký vývoj. Obsahuje základy hudební teorie. Ve druhém pololetí je přidána jedna hodina skupinové výuky hudebního nástroje, který si děti zvolily. Tyto skupiny jsou dvou až čtyřčlenné. Přípravné studium je určeno pro děti pětileté a šestileté. Přípravné studium má nejvýše 2. ročníky.

Absolvování přípravné hudební výchovy (PHV) není podmínkou pro studium I. stupně vzdělávání.

Základní studium I. stupně je sedmileté a je zpravidla ukončeno absolventským koncertem. Je zaměřeno na rozvoj individuálních schopností i uplatňování hudebních dovedností v kolektivu. Vzdělávání připravuje žáky především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání ve středních školách a na konzervatořích. 

Základní studium II. stupně je čtyřleté a umožňuje osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu, prohlubovat dosud získané znalosti a dovednosti žáka.

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro mimořádně nadané žáky, kteří prokazují vynikající výsledky ve vzdělávání, které je obsahově hlubší a náročnější než v základním studiu.

Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o tento typ studia další rozvoj v uměleckých oblastech, týká se žáků školy, kteří dosáhli věku 18let a dále studují. Výdělečně činným osobám vzdělání neposkytujeme.

Na hudebním oboru se ve hře na nástroj a ve zpěvu konají na konci prvního pololetní zkoušky  a na konci druhého pololetí postupové zkoušky, které jsou vždy komisionální. Na základě úspěšně vykonané postupové zkoušky může žák postoupit do vyššího ročníku.

Studium hudebního oboru zahrnuje povinně volitelné předměty v souladu s ŠVP. Zařazení žáků do povinně volitelných předmětů pouze po konzultaci s pedagogem dle kapacity a zaměření daného předmětu.

Žáci jsou do hudebního oboru přijímáni na základě talentové zkoušky.

Elektronická přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna. 

Podobory

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Jaromíra Stránská ředitelka klavír, koordinátor ŠVP
PhDr. Beránková Petra PhD. zástupkyně ředitelky klavír, přípravná hudební výchova
Mgr. Tereza Bortlová učitelka sólový zpěv, hudební nauka
Adéla Čuříková, DiS. učitelka hudební nauka, housle
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík
Mgr. Alexandr Christianov učitel, vedoucí oddělení klávesových nástrojů klavír, EKN
Jan Ježek, DiS. učitel bicí nástroje, soubor DRUM BAND
Martin Jůzl, DiS. učitel trubka, zobcová flétna
Bc. Ivan Kalesnikovič, DiS. učitel kytara, komorní kytarový soubor
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv
MgA. Vanda Kubíková učitelka, vedoucí smyčcového oddělení housle, viola
Lucie Kunešová, dipl. um. učitelka, vedoucí akordeonového oddělení akordeon, akordeonový soubor Knoflík
Jiřina Lukešová učitelka EKN
MgA. Jan Lukš učitel klavír, korepetice, Nástrojový seminář
Bc. Anna Machač Kolingerová učitelka sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor Kantilénka, hudební nauka
MgA. Kateřina Matlasová učitelka lesní roh, zobcová flétna, komorní hra
BcA. Matěj Meier učitel bicí nástroje
MgA. Pavla Michalová učitelka housle
PaedDr. Alena Morávková učitelka klavír, EKN, korepetice
Václav Slivanský učitel příčná flétna, zobcová flétna
David Smrž učitel klarinet, saxofon, zobcová flétna
Mgr. Dominika Šinaľová učitelka klavír, korepetice
Bořivoj Škorpil, DiS. učitel hoboj, saxofon, zobcová flétna
Jaroslav Šťastný, DiS. učitel kontrabas, basová kytara, tuba
BcA. Dagmar Urbanová učitelka příčná flétna, zobcová flétna
Mgr. Monika Votrubcová učitelka akordeon, hudební nauka, EKN
Mgr. Marina Vyskvorkina učitelka sólový zpěv