Zobrazit navigaci

O školním informačním systému Klasifikace

Klasifikace je školní informační systém pro základní umělecké školy, který umožňuje komunikaci a zpracování informací, obsahuje školní matriku. Školní IS zajišťují bezpečné ukládání informací důležitých pro činnost školy, výuku, pro komunikaci v rámci školy, ale i s rodiči a žáky. Slouží jako elektronická žákovská knížka (EŽK).

Elektronická žákovská knížka

Rodiče a žáci sledují informace EŽK

  • čas výuky z rozvrhu hodin
  • informace o úplatě za vzdělávání
  • informace o průběhu vzdělávání 
  •  instrukce pedagoga k domácí práci žáka 
  • docházka a známky
  • účast žáka na vystoupení
  • zprávy zaslané ze školy

Do této aplikace se dostanete pomocí webového prohlížeče, je tedy možné používat aplikace i na mobilních telefonech a tabletech. Webová aplikace obsahuje kartu žáka s jeho údaji, přístup pro rodiče a žáky a seznam akcí školy.