Zobrazit navigaci

O nás


Základní umělecká škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav má velkou a mnohaletou tradici. 

V roce 1950 vznikl nejprve  Městský hudební ústav, kde se vyučovalo pouze hře na klavír a na housle. První ředitelkou hudebního ústavu byla pianistka Stanislava Štursová. V roce 1960 se Městský hudební ústav přerodil v Lidovou školu umění. 

V roce 1972 převzal vedení LŠU Josef Klazar, houslista, hudební skladatel a chrámový varhaník ve Staré Boleslavi, který ve vedení školy působil přes dvacet let.

 V roce 1993 nastoupil na ředitelské místo flétnista, dirigent  různých orchestrů, například i dechového souboru Labín,  Bc. Jaroslav Bayer, který se zasloužil o rozšíření nabídky vyučovaných hudebních nástrojů i o rozvoj školy samotné. Od roku 1994 působí škola jako právní subjekt. Je příspěvkovou organizací města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Od roku 2021 vede školu pianistka, příležitostná varhanice a sbormistryně Mgr. Jaromíra Stránská. 

 Pro školu je charakteristický trvalý nárůst počtu zájemců o studium. Přes zvýšení kapacity školy z 650 na 750 žáků zůstává každoročně skupina žáků ve složce čekatelů na přijetí. 

Škola má za sebou 70. let své činnosti ve městě. Vždy působila a stále chce být centrem umění ve městě, velký důraz klade na partnerství škola - rodina -město. 

V současnosti je pro naši školu typický vysoký počet veřejných koncertů a projektů v rámci školy i mimo školu. Bohatě spolupracuje s mnoha dalšími subjekty ve městě a regionu. 

Kromě individuálního rozvoje osobnosti žáka je prioritní práce skupinových těles jako jsou orchestry, soubory, sbory a zejména mezioborové projekty.

Škola má dvě školní budovy. Na hlavní budově na ulici F. X. Procházky probíhá výuka tanečního, literárně dramatického a hudebního oboru. Na vedlejší budově na ulici J. V. Práška se vyučuje výtvarný a hudební obor. 

Pedagogický sbor je plně aprobovaný a celá řada pedagogů působí v předních hudebních souborech a orchestrech České republiky.