Literárně dramatický obor

Literatura vypráví příběhy, které zachycují v uměleckém tvaru lidské osudy a zkušenost. Dramatická

výchova nabízí příležitost tyto příběhy zažít „na vlastní kůži“: v bezpečném prostředí dramatické hry

je prozkoumat a lépe jim porozumět. Divadlo pak dává možnost toto hlubší poznání přetavit ve

vlastní inscenační tvorbu a sdílet je s ostatními lidmi.

Žáci v literárně-dramatickém oboru tak rozvíjejí své komunikační schopnosti, kooperační a herní

dovednosti, tvořivost a obrazotvornost i schopnost kritického myšlení, které mohou využít nejen při

přípravě divadelního nebo přednesového vystoupení, ale i v mnoha dalších oblastech svého života.

Přípravné studium je zaměřeno na rozvoj elementárních dramatických dovedností: rytmického

cítění, artikulace, jednoduché rolové hry, představivosti a skupinové spolupráce. Je určeno pro žáky

šesti a sedmileté a má nejvýše dva ročníky.

Základní studium I. stupně je sedmileté a je zpravidla ukončeno absolventským divadelním nebo

přednesovým vystoupením. Je zaměřeno jak na rozvoj individuálních divadelních, přednesových i

slovesných schopností a dovedností, tak na jejich uplatnění ve skupinové souborové práci, s níž se

žáci každoročně představí na interním nebo veřejném vystoupení. Od 4. ročníku ke kolektivní výuce

přibývá hodina přednesu, na kterou se žáci dělí do menších skupin. Vzdělávání připravuje žáky

především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na studium na středních školách a

konzervatořích.

Základní studium II. stupně je čtyřleté a umožňuje prohloubení a rozšíření dosud získaných znalostí a

dovedností žáků, opřených o základní poznatky divadelní a literární teorie. Je ukončeno

absolventským divadelním nebo přednesovým vystoupením.

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro mimořádně nadané žáky, kteří

prokazují vynikající výsledky ve vzdělávání, které je obsahově hlubší a náročnější než v základním

studiu.

Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o tento typ studia další rozvoj v uměleckých oblastech,

týká se žáků školy, kteří dosáhli věku 18 let a dále studují. Výdělečně činným osobám vzdělání

neposkytujeme.

Žáci jsou do literárně-dramatického oboru přijímáni na základě talentové zkoušky. Zúčastnit se jí

mohou zájemci všech věkových skupin, po úspěšném vykonání přijímací zkoušky jsou zařazeni do

ročníků podle svého věku.

Elektronická přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
BcA. Ing. Lenka Krňávková (Potměšilová) učitelka divadelní tvorba, přednes