Taneční obor

Tanečním oddělení má na naší škole velkou tradici. Rádi přivítáme všechny žáky se zájmem o

taneční umění, kterým můžeme nabídnout taneční vzdělání různých směrů vycházející z

klasického tance. V dětech je rozvíjena láska k tanci, vnímání hudby, tělesná citlivost a zdravé

pohybové návyky.  Dětem chceme umožnit prožitek z pohybu a vlastní pohybové vyjádření.

taneční oddělení využívá reprodukovanou hudbu i hodiny s korepetitorem.

Do tanečního oboru mohou nastoupit děti všech věkových kategorií dle individuálních dispozic

jsou tak zařazeny do ročníků podle věku. Dále jsou přijímány děti od pěti let do přípravného

studia, které může být až dvouleté. Ve výuce se zaměřujeme přirozeně k jejich věku na získávání

základů pohybového vzdělávání, které směřuje k plynulému kultivování přirozeného dětského

tanečního projevu a k jeho postupnému zdokonalování . To vše formou tanečních a pohybových

her a cvičení s využitím dětské fantazie a představivosti.  

Základní studium  I. stupně je sedmileté, Základní studium II. stupeň je čtyřleté. Pro mimořádně

nadané žáky je studium s rozšířeným počtem hodin. 

 Výuka tanečního oboru zahrnuje lidový, klasický a současný tanec, žáci si osvojují i základy

gymnastické průpravy.

Každý rok se žáci prezentují s choreografiemi nejen z klasického, lidového, ale i současného

tance, tanečním vystoupením Z tance do tance v brandýském kině.

 Absolventi I. a II. stupně mají samostatná vystoupení v rámci představení tanečního oboru pro

veřejnost.

Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli věku 18let a nadále studují. Výdělečně

činným osobám vzdělání neposkytujeme. 

Do tanečního oboru jsou žáci přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky.

Elektronické přihlášky k talentové zkoušce se podávají do 30. dubna.

POMŮCKY DO TANEČNÍCH HODIN:

PTV 1 až PTV 2 


 - baletní dres v růžové barvě + baletní růžové piškoty.


1. ročník až II. stupeň 


 - baletní dres v černé barvě + baletní hadrové černé piškoty.Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Ilona Copáková učitelka přípravná taneční výchova, tanec klasický a současný
Ludmila Ogounová učitelka klasická taneční technika, taneční praxe