Zobrazit navigaci

ProjektyNaše škola realizuje projekt: ZUŠ Brandýs - Šablony OP JAK


reg. číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0002748


Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I

Operační program Jan Amos Komenský


Projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ a tematická setkávání v ZUŠ.


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/