Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Jaromíra Stránská ředitelka klavír, koordinátor ŠVP
PhDr. Beránková Petra PhD. zástupkyně ředitelky klavír, přípravná hudební výchova
Mgr. Tereza Bortlová učitelka sólový zpěv, hudební nauka
Ilona Copáková učitelka přípravná taneční výchova, tanec klasický a současný
Mgr. Andrea Čančarová Houfková učitelka sólový zpěv, pěvecký sbor Kantiléna
Jan Albert Černý učitel klavír, korepetice
Adéla Čuříková, DiS. učitelka hudební nauka, housle
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík
Mgr. Veronika Hamplová učitelka housle
Mgr. Alexandr Christianov učitel, vedoucí oddělení klávesových nástrojů klavír, EKN
Petra Jarčičová učitelka keramická tvorba
Jan Ježek, DiS. učitel bicí nástroje, soubor DRUM BAND
Martin Jůzl, DiS. učitel trubka, zobcová flétna
Bc. Ivan Kalesnikovič, DiS. učitel kytara, komorní kytarový soubor
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv
MgA. Veronika Králová učitelka výtvarná tvorba
Matěj Kramarovič, DiS. učitel klasická kytara, elektrická kytara
BcA. Ing. Lenka Krňávková (Potměšilová) učitelka divadelní tvorba, přednes
MgA. Vanda Kubíková učitelka, vedoucí smyčcového oddělení housle, viola
Lucie Kunešová, dipl. um. učitelka, vedoucí akordeonového oddělení akordeon, akordeonový soubor Knoflík
František Loder, DiS. učitel kytara, přípravný kytarový soubor
Jiřina Lukešová učitelka EKN
MgA. Jan Lukš učitel klavír, korepetice, Nástrojový seminář
Bc. Anna Machač Kolingerová učitelka sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor Kantilénka, hudební nauka
MgA. Kateřina Matlasová učitelka lesní roh, zobcová flétna, komorní hra
BcA. Matěj Meier učitel bicí nástroje
MgA. Pavla Michalová učitelka housle
Roman Mikeš, DiS. učitel dramatická průprava, předne, základy dramatické tvorby
PaedDr. Alena Morávková učitelka klavír, EKN, korepetice
Ludmila Ogounová učitelka klasická taneční technika, taneční praxe
MgA. Eva Pejchalová, PhD. učitelka výtvarná tvorba
Mgr., MgA. Martin Sekyra učitel housle, Komorní smyčcový orchestr
Václav Slivanský učitel příčná flétna, zobcová flétna
David Smrž učitel klarinet, saxofon, zobcová flétna
Mgr. Dominika Šinaľová učitelka klavír, korepetice
Bořivoj Škorpil, DiS. učitel hoboj, saxofon, zobcová flétna
Jaroslav Šťastný, DiS. učitel kontrabas, basová kytara, tuba
BcA. Dagmar Urbanová učitelka příčná flétna, zobcová flétna
Dominik Velek učitel violoncello
Mgr. Monika Votrubcová učitelka akordeon, hudební nauka, EKN
Mgr. Marina Vyskvorkina učitelka sólový zpěv
Silvie Vasilyová hospodářka
Ivana Hlaviznová Školnice a uklízečka
Radka Svatuňková uklízečka
Pavel Lukeš vrátný