Zobrazit navigaci

Informace k přijímání žáků a kritéria talentových zkoušek


Informace k přijímacímu řízení


- Uchazeči jsou přijímáni do všech uměleckých oborů na základě výsledků talentové

zkoušky

- Talentové zkoušky škola organizuje v květnu v jednom ze dvou termínů, oba termíny jsou

rovnocenné a budou upřesněny

- Elektronické přihlášky jsou aktivní od začátku března do konce dubna.

- Věnujte pozornost správnému vyplnění přihlášky (zejména diakritika - háčky, čárky, kroužky, tečky), která se ukládá do školního informačního systému Klasifikace. Tento program spravuje celou školní matriku a povinné údaje o žácích, tiskne se z něj vysvědčení.

 Podrobné informace k talentovým zkouškám budou zveřejněny začátkem února


Obsah a kritéria talentových zkoušek


HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2024/2025 do 1. třídy ZŠ

Obsah přijímací zkoušky:

- Zpěv jednoduché lidové písně

- Rozpoznání stoupající a klesající melodie

- Opakování krátkého rytmického úryvku

Kritéria pro přijetí:

- Prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

- Dodržení kapacity pro PHV


Hra na hudební nástroj a sólový zpěv

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2024/2025 do 2. třídy ZŠ a starší

Obsah přijímací zkoušky:

- Zpěv jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru, transpozice

- Rozpoznání vyššího a nižšího tónu, rozpoznání počtu tónů hraných najednou (1 – 3)

- Opakování krátkého melodického úryvku

Kritéria pro přijetí:

- Prokázaný hudební sluch

- Volná kapacita školy pro požadovaný hudební nástroj a sólový zpěv


VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ OBOR

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2024/2025 do 1. třídy ZŠ a starší

Uchazeči přinesou ukázky domácích prací (10 – 15 kusů, plošné i prostorové)

Obsah přijímací zkoušky – dle zvoleného oboru:

- Kresba a malba podle zadání

- Modelování podle zadání


Kritéria pro přijetí:

- Kvalita realizace podle předlohy

- Zvládnutí formátu, kreativní schopnosti

- Schopnost samostatně pracovat na dané téma


TANEČNÍ OBOR

Pro děti od pěti let (ke dni 1. 9. 2024)

Ke zkoušce si děti přinesou cvičební úbor, do kterého se převléknou. 

Obsah přijímací zkoušky:

- Cvičení na zemi a v prostoru (po kruhu, po diagonále), opakování zadaných tanečních

kroků

- Taneční improvizace na hudbu

Kritéria pro přijetí:

- Fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř, vytočení kyčlí)

- Dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční

improvizace


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2024/2025 do 1. třídy ZŠ a starší

Obsah přijímací zkoušky:

- Samostatný přednes (uchazeč si připraví zpaměti jeden krátký text – báseň nebo

prózu)

- Společná dramatická hra (vedená učitelem)

Kritéria pro přijetí:

- Výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

- Schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná

pravidla

Elektronické přihlášky pro školní rok 2024 - 2025 přijímáme od března 2024.