Elektronický zápis do hudební nauky a přípravné hudební výchovy

27/06/2024
Školní aktuality

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO HUDEBNÍ NAUKY
A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY


pondělí 26. srpna 12.00 hodin – neděle 1. září 12.00 hodin

K přihlášení do zvoleného termínu je nezbytný přístup do elektronické žákovské knížky, ve které se zápis zobrazí:
web školy – Klasifikace - Přihlášení do EŽK.
Zákonným zástupcům nových žáků hudebního oboru bude
24. - 28. června odesláno ID, kterým se do žákovské knížky přihlásí.
U dětí, které již mají v naší škole registrovaného sourozence nebylo generováno nové ID – přihlášení do EŽK přes sourozence, stejně tak ID neobdrží žáci, kteří už u nás studují některý z dalších uměleckých oborů.

HUDEBNÍ NAUKA

Zápis se týká žáků 1. – 5. ročníku hudebního oboru. U žáků, kteří v průběhu studia přestupovali na jiný hudební nástroj, může dojít k odchylkám.
Pracovní sešit do příslušného ročníku hudební nauky i další materiály k výuce lze v průběhu letních prázdnin objednávat v brandýském knihkupectví Sylvie.

     

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zápis se týká všech žáků z oddělení PHV.
Na první vyučovací hodině budou podány podrobné informace o organizaci výuky, volbě hudebního nástroje i pomůckách na vyučování, proto je nutná přítomnost některého z rodičů.